Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1.    Загальні положення

1.1. Ця оферта відповідно до цивільного кодексу України є офіційною пропозицією меблевого інтернет-магазину «svitdivaniv.com.ua» придбати товари, розміщені на Сайті, на умовах договору купівлі-продажу фізичним та юридичним особам (далі – Покупець).

1.2. Повним та безумовним прийняттям пропозицій Продавця Покупцем вважається укладання договору купівлі-продажу товарів на умовах цього договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.

2.    Основні поняття та визначення

2.1.  Терміни, які є у договорі:
- «Товар» – меблеві вироби;

- «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений з метою укладання Договорів купівлі-продажу Товарів на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару та фотографіями;

- «Продавець» – компанія, що займається продажем Товарів, розміщених в Інтернет-магазині;

- «Покупець» - фізична чи юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, що викладені нижче;

- «Сторони» – суб'єкти, між якими укладається Договір – Покупець та Продавець.

3.    Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а продавець зобов'язується здійснити оплату та прийняти Товар на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Товар перетворюється на власність Покупця після виплати повної вартості Товара.

3.3. Укладання цього Договору свідчить про те, що Покупець повністю ознайомлений із змістом Договору, всіма даними Продавця, вартістю Товару, умовами оплати та доставки Товару, гарантійними зобов'язаннями щодо обраного Товару, а також іншими пунктами Договору.

3.4. Під час укладання цього Договору Покупець підтверджує той факт, що він детально ознайомлений з описом Товару, його формою, габаритами, кольором, матеріалом, з якого виготовлений, та іншими характеристиками.

3.5. На вимогу Покупця цей Договір може бути роздрукований та підписаний сторонами.

4.    Права та обов'язки сторін

4.1. Продавець зобов'язаний:

- неухильно виконувати всі умови цього Договору;

- відмовити Покупцю в оформленні покупки Товару у разі його відсутності на складі;

- надати Покупцю Товар належної якості, що повністю відповідає обраному зразку, із заповненим гарантійним талоном;

- При замовленні Покупцем послуги доставки, транспортувати Товар в обумовлений Покупцем термін за фіксовану плату, вказану на Сайті Продавця.

4.2. Продавець має право:

- Внести зміни у строки доставки у разі виникнення форс-мажорних ситуацій, за додаткового замовлення Товару Покупцем або при виготовленні меблевих виробів на замовлення.

- в односторонньому порядку призупинити дію цього Договору у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань.

4.3. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно здійснити оплату за Товар та отримати його у затверджені з Продавцем терміни;

- надати Продавцю достовірні особисті дані;

- Перед експлуатацією ознайомитись з особливостями експлуатації меблевого виробу.

4.4. Покупець має право:

- оформити Замовлення на Сайті Продавця;

- Вимагати від Продавця виконання всіх умов цього Договору.

5. Ціна Товару

5.1. Ціна Товару вказана на Сайті Продавця в національній валюті України (гривні).

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати вартість Товару до моменту оформлення Замовлення Покупцем без попереднього повідомлення.

5.3. Ціни на сайті можуть мати ознайомлювальний характер у разі замовлення Товару з індивідуального виготовлення.

6. Умови оплати

6.1. Розрахунок між сторонами здійснюється у національній валюті України (гривні).

6.2. Датою оплати вважається дата надходження відповідної суми за Товар Продавцю.

6.3. Оплата Товару може бути здійснена готівкою в офісі Продавця, переказом коштів на рахунок Продавця, також можливе оформлення покупки в розстрочку.

6.4. При виготовленні меблевих виробів за індивідуальним замовленням оплата здійснюється в наступному порядку: Покупець зобов'язується внести передоплату у розмірі 50 (п'ятдесят) % від вартості Товару, що залишилися 50 (п'ятдесят) % - після виготовлення Товару.

7. Доставка товару

7.1. Доставка здійснюється тільки після 100 (сто) % оплати Товару Покупцем згідно з чинними та затвердженими цінами.

7.2. При неповній або несвоєчасній оплаті Товар Продавець має право не надавати товар і повністю або частково призупинити виконання взятих на себе обов'язків.

7.3. Доставка Товару здійснюється згідно з умовами, викладеними на сайті у розділі «Доставка».

7.4. Продавець бере на себе повну відповідальність за безпеку Товару до моменту його повної передачі Покупцю.

7.5. Продавець зобов'язується доставити Товар у обумовлені з Покупцем терміни.

7.6. У разі затримки Товару не з вини Продавця термін доставки може бути продовжений. Про це Продавець наперед повідомляє Покупцю.

7.7. Розрахунок послуг з доставки здійснюється Покупцем за встановленою Продавцем ціною.

8. Інші умови

8.1. Сторони відповідають за виконання всіх вищевикладених умов цього Договору.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Зміна виробником зовнішніх характеристик Товару;

- незначна невідповідність колірних відтінків через їх спотворення через монітор або інший пристрій, за допомогою якого Покупець здійснює замовлення;

- затримку обробки замовлення з причин незалежних від продавця;

- затримку постачання Товару через форс-мажорні ситуації.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначених особистих даних під час оформлення замовлення та заповнення Договору.

8.4. Інформація, надана Покупцем Продавцю, є суворо конфіденційною та використовується лише для оформлення замовлення.

8.5 Спори, що виникли через неналежне або повне невиконання умови цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів Сторонами.